Färre intensivplatser för coronasjuka på fältsjukhus i Stockholm

Region Stockholm har tagit ett nytt beslut i dag om fältsjukhuset på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Vårdplatser kommer inte längre upptas av lika många coronapatienter som kräver intensivvård – utan av fler patienter som kräver annan typ av vård.

– Vi har helt ändrat strategi, säger Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.