Här skenar fartyget – broar nödöppnades

Ett fartyg, lastat med 2 300 ton grynhavre, som färdats på Göta älv har motorproblem.

Två broar har fått öppnas som säkerhetsåtgärd – och fartyget ska nu ankra i Göteborgs skärgård.

– Personal är i motorrummet och ska byta en del, säger en besättningsman ombord på fartyget.